tirsdag 8. februar 2011

Informasjonskløft innledning

Det er ett stort problem blant barn og unge at de som bruker internett regelmessig hver eneste dag er milevis foran jevnaldrende når det kommer til helt grunnleggende engelsk-kunnskaper samt evnen til å holde seg oppdatert i medie-verden. En undersøkelse i ungdomstrinnet utført av statistisksentralbyrå (ssb) viser at ungdom som har en aktiv internett bruk har i snitt over 30% høyere engelsk karakter og disse elevene er også mer reflekterte enn sine med-elever går det frem i undersøkelsen.

Det er også viktig å få med seg at en informasjonskløft er: Jeg siterer fritt fra fantasien og wikipedia "en informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. Mediebruk kan forsterke sosiale skiller eller ulikheter mellom grupper – altså skape informasjonskløfter.

Jeg mener det er grunnlag til å tro at dette er en stor informasjonskløft og at denne bare vil bli større med tiden, internett er allerede blitt det raskets-voksende massemediet til dags dato og det blir bare viktigere og viktigere. Selv om de aller fleste unge involverer seg og bruker internett regelmessig er det langt i fra alle som gjør dette, noe som bidrar til at det blir en veldig skeiv fordeling og fordelingen minner meg veldig om 90-9-1 prinsippet. http://www.antseyeview.com/90-9-1-principle

Sånn i det grove så mener jeg at man kan si at 90% av de unge bruker internett regelmessig, mens 9% bruker det en gang i blant.. og 1% ikke i det hele tatt. Selvfølgelig er ikke disse tallene korrekte, men denne fordelingen gir oss ett bilde av hvordan fordelingen er og det er selvsagt den ene prosenten som ikke bruker internett i det hele tatt som er utsatt her.

Derfor har jeg valgt å ta utgangspunkt i dette og ønsker å skrive en oppgave om dette og det jeg spør meg selv som bakgrunn for denne oppgaven er: “Er internett en informasjonskløft blant unge? Og i så fall hvor stor er denne og hva er konsekvensene av dette?”

mandag 10. januar 2011

Oppsummering første termin


Første termin syns jeg har gått veldig fort og vi har jobba med mye innefor mediefaglige emner. Jeg har blitt vesentlig bedre til å skrive en fagtekst og dette syns jeg er en bra ting. Vi har jobba mye med kommunikasjon og sub-kommunikasjon og hatt besøk av kommunikasjons direktøren i TV-norge. Dette var spennende og lærerikt. Vi har også lagd en filmproduksjon, gruppa mi var litt seint ute - men vi fikk gjort det til slutt. men det lærte vi ganske mye av til syvende og sist.

I tilegg har vi hatt ukens foredrag, ukens kurer osv..

Når det kommer til annen termin gleder jeg meg til at det er flere muntlige presentasjoner, samt samt ulike konferanser rundt omkring som enkelte av oss skal få være med på.

For utenom alt dette har vi jobbet veldig mye med sosiale medier og da spessielt facebook. Dette syns jeg har vært veldig lærerikt og spennende og jeg føler vi i klassen som ett har utviklet en bred kompetanse på dette med sosiale mediwer. Jeg tør påstå at hovedvekten dette halvåret lå på forståelsen av sosiale medier og hvilken posisjon de sosiale mediene har fått i samfunnet.

Forventningene mine til annen termin er at det blir like spennende og mere utfordrende og mer praktisk jobbing og in-felt jobbing.